Jak modernizować sklep, który już działa? – kilka słów o aktualizacji

O samym procesie aktualizacji PrestaShop można szczegółowo przeczytać w dokumentacji PrestaShop. W tym artykule natomiast chcielibyśmy uwypuklić kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę, zlecając agencji to zadanie.

Badania pokazują, że co trzecie przedsiębiorstwo utraciło dane w wyniku migracji danych lub aktualizacji systemu operacyjnego. U istotnej części spośród nich stało się to mimo regularnego tworzenia kopii zapasowych. Nie ma wątpliwości zatem, że procesy aktualizacji oprogramowania czy migracji danych niosą duże ryzyko.

To nie zmienia jednak faktu, że ich przeprowadzanie jest zalecane. Decydują o tym z jednej strony względy bezpieczeństwa – część aktualizacji ma charakter krytyczny i służy łataniu poważnych problemów w systemie, natomiast z drugiej strony warto wziąć pod uwagę także względy ekonomiczne – nowe wydania modułów oferowane przez ich twórców pozwalają uniknąć kosztów związanych z naprawą błędów.

Jak te uwagi odnieść do PrestaShop? Tytułem wstępu, wyjaśnić należy kilka pojęć. Aktualizacja PrestaShop oznacza kolejno zmianę standardowych plików i schematu bazy danych PrestaShop na te z nowej wersji, a następnie dostosowanie wszystkiego w sklepie do nowej wersji oprogramowania. Dopiero w trzeciej kolejności następuje dostosowanie sklepu do wymagań jego właściciela (szczególnie funkcji niestandardowych). Proces ten dotyczy zarówno przejścia pomiędzy gałęziami 1.4 czy 1.6, jak i poszczególnymi wersjami w ich obrębie, np. z 1.6.0.9 do 1.6.1.11. Migracja z kolei może oznaczać zmianę oprogramowania na inne, a więc dla przykładu przeniesienie sklepu z osCommerce do PrestaShop.

O samym procesie aktualizacji PrestaShop można szczegółowo przeczytać w tłumaczonej przez nas dokumentacji PrestaShop. W tym artykule natomiast chcielibyśmy uwypuklić kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę, zlecając agencji takie zadanie.

Przede wszystkim aktualizacja pomiędzy starszymi wersjami PrestaShop (od 1.1 do 1.5) do wersji nowszej, np. 1.6, wymaga zmiany szablonu graficznego. Wynika to z faktu, że wersje te różnią się tak dalece, że szablony do nich przygotowane nigdy nie są kompatybilne. Aktualizacja oznacza tutaj zatem tak naprawdę zbudowanie nowego sklepu, gdyż podstawa działania dotychczasowego – a więc moduły – albo nie będą funkcjonować wcale, albo, w najlepszym wypadku, będą działać źle w nowej wersji, zaś ich naprawa pociągnie znacznie wyższy koszt aniżeli zainstalowanie nowych. Aktualizacja do nowszej gałęzi PrestaShop jest zatem okazją do przemyślenia sklepu na nowo i jego modernizacji.

Proces aktualizacji należy zacząć od fazy testowej. Różni się ona od finalnej tym, że jest przeprowadzana na kopii sklepu, by mieć pewność, że jej wykonanie w finalnym sklepie przebiegnie bezawaryjnie. Prace zaczyna się więc od zainstalowania kopii sklepu na serwerze deweloperskim (niedocelowym) i uruchomienia procesu aktualizacji. Do aktualnego sklepu wgrywa się następnie nowy szablon bądź koduje indywidualną szatę graficzną (oczywiście tylko wtedy, gdy jest to wymagane) i poprawia ewentualne błędy. To jest również moment dla właściciela sklepu, by zgłosić poprawki bądź zmiany, jakie chciałby wprowadzić w szablonie.

Dopiero w chwili doprowadzenia sklepu do oczekiwanego stanu, przetestowania poprawności wszystkich ścieżek zakupowych oraz funkcji dostępnych użytkownikom przeprowadzana jest aktualizacja finalna. Ten proces wymaga wyłączenia właściwego sklepu – który do tej pory cały czas działał i sprzedawał – na maksymalnie 8 godzin (dotyczy to pojedynczego sklepu, nie zaś złożonego multisklepu). W tym czasie powtarzana jest operacja aktualizacji, tak by nowy sklep zawierał pełną bazę danych, szczególnie zamówienia i klientów, którzy napłynęli do niego od momentu wykonania kopii. Często powtórna aktualizacja ma charakter wybiórczy: jest to zatem synchronizacja danych (klientów, zamówień, cen i ilości z pominięciem zdjęć, opisów produktów i kategorii, których ustawienia są dostosowane po instalacji nowego szablonu na nowej wersji PrestaShop. Po zakończeniu tej operacji zostaje wyłączony tryb konserwacji, po czym sklep uruchamia się na docelowym serwerze.

Jeśli jesteście na etapie tworzenia sklepu, warto przedyskutować z firmą go wdrażającą kwestie modernizacji i opieki nad oprogramowaniem po jego wydaniu. Można to rozwiązać w drodze umowy utrzymania i rozwoju, która nakłada na wykonawcę obowiązek sprawdzenia możliwości przeprowadzenia aktualizacji (niekompatybilność części elementów, w szczególności modułów, może uniemożliwić aktualizację do czasu wprowadzenia w nich zmian).

Poczytaj też